PRIVACYVERKLARING

Dataprivacy is van groot belang voor Intervaria en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens.
Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

 

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

Intervaria is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming

Intervaria
E. Verhaerenstraat 1d
2890 Sint-Amands
Belgiƫ

Btw-nummer: BE0455.376.693

 

Waar slaan we je gegevens op?

De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in onze databank bewaard. Deze tool is volledig in regel met de huidige wetgeving en garandeert een optimale bescherming van alle persoonlijke gegevens van onze klanten en leveranciers.

 

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers binnen Intervaria om onze diensten te verlenen of je te informeren betreffende onze producten/diensten.

Jouw gegevens zullen nooit buiten Intervaria voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild.

 

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang:
Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt Intervaria contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

Recht op meeneembaarheid:
Wanneer Intervaria je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Recht op correctie:
Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

Recht op wissen:
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Intervaria zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties :
* je hebt een lopende offerteaanvraag
* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd is
* je hebt een openstaande schuld bij Intervaria, ongeacht de betalingsmethode
* als je gebruik hebt gemaakt van onze diensten, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels
Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang:
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Intervaria. Intervaria zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.
Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.
Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:
* door de instructies in elke marketingmail te volgen

Recht op beperking:
Je hebt het recht om te vragen dat Intervaria de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:
* als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Intervaria, beperkt Intervaria alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
* als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Intervaria elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
* als Intervaria de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Als je van mening bent dat Intervaria je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

 

Updates voor onze privacyverklaring:

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.

Onze equipe staat altijd voor je klaar

Werk met ons samen

Intervaria
Emile Verhaerenstraat 1D
2890 Sint-Amands

T: 0479/36.48.53
E: sven@intervaria.be